14-18 เมษายน 2551 ตะลุยแดนปลาดิบ

ตะลุยแดนปลาดิบ เจแปน

japan2008

วันที่ 13 เม.ย. 51                                        กรุงเทพฯ – นาริตะ (ญี่ปุ่น)
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง …. เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 

วันที่ 14 เม.ย. 51           นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – สวนสันติภาพ – ภูเขาไฟฟูจิ – คาวากูจิโกะ
06.15 น.  ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย…. ผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ เดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น…แล้วเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ”
 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมความงามของพันธุ์ไม้นานาพันธุ์มากมายที่ “สวนสันติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วมในสงครามในครั้งนั้นด้วย…. สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย … อิสระที่ได้ชื่นชมความงามพร้อมบันทึกภาพความประทับใจ… จากนั้น เดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี…. ขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระกับการ บันทึกภาพความงามภูเขาไฟแห่งนี้พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นและขนมอร่อย” มากมาย…สมควรแก่เวลา เดินทางเข้าสู่ “คาวาคูจิโกะ” 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม … ด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  อิ่มอร่อยกับขาปู             ยักษ์ในแบบไม่อั้นจนจุใจ ในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นด้วยชุดยูกาตะ พักที่ KASUGAI VIEW HOTEL

วันที่ 15 เม.ย. 51                              คาวาคูจิโกะ – มินาโต มิไร – พิพิธภัณฑ์ราเมน – ชินจูกุ
เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แล้วเดินทาง สู่เมือง Yokohama (โยโกะฮามะ) เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ชมสวนหย่อม “โอกุระยามะโคเอ็ง” เป็นเนินเขาแบบไม่สูงมาก ในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีดอกไม้นานาพันธ์ผลิบาน แข่งกันอวดความงาน เมื่อเดินชมสวนกันอย่างจุใจแล้ว เราก็มุ่งหน้าไปย่าน “มินาโตะมิไร” แปลความหมายตรงตัวได้ว่า มินาโตะ=ท่า(ท่าเรือ) , มิไร=อนาคต ท่าเรือแห่งอนาคตถ้าจะแปลอีกนัยหนึ่งอาจหมายถึงอนาคตและพวกเรา ศูนย์ความเจริญแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณ “อ่าวโยโกฮาม่า” ที่เพิ่งจะเริ่มทำโปรเจ็คนี้เมื่อ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา … โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางความเจริญ – ศูนย์นันทนาการครบครันทันสมัย และแหล่งที่อยู่อาศัยต่อจากมหานครโตเกียว … ตื่นตากับความอลังการของ  “แลนด์มาร์ค ทาวเวอร์”  ตึกที่มีความสูงที่สุดในญี่ปุ่น, หรือจะเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้าสวรรค์ยักษ์” ที่มีชื่อเรียกว่า “Cosmo Clock 21” … หรือจะสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายจากร้านค้าภายใน “ควีน สแควร์” แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของย่าน … และไม่ลืมบันทึกภาพความงามเป็นที่ระลึก (ไม่รวมค่าเข้า / เครื่องเล่นต่างๆ) …
…เดินตามรอย “ทีวีแชมป์เปี้ยน” (T.V. Champion) รายการยอดฮิตติดอันดับที่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น ลิ้มรสราเม็ง อย่างอร่อย
 
เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
จากนั้น เดินทางสู่ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน…. เลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, วอร์คแมน, MP-3, เกมส์, นาฬิกา, เครื่องสำอาง, เสื้อผ้า หรือจะเลือก  สนุกสนานกับ “เกมส์เซ็นเตอร์” ที่มีให้ได้เลือกเล่นมากมายตามอัธยาศัย…
จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักที่ LE MERIDIAN GRAND PACIFIC TOKYO

วันที่ 16 เม.ย. 51                                        โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว….กราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร  พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ“โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร  เลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้…. หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” จะได้ “ชมและซื้อ”  สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง  “Made In Japan”  แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม “ขนมอร่อย” สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย …แล้วเดินทางสู่ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาทโดยการถมทะเล…. สัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย….ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean”…สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise”  จะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด…. แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ ….ต่อด้วยการสนุกเร้าใจที่ “Big Thunder Mountain” นั่งรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ     
เที่ยง                
ตื่นเต้นสะพรึงกลัวที่ “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mansion) ที่เป็นที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี…. แล้วสนุกสนานต่อกับ “Splash Mountain” ที่ท้าทายความกล้า, แล้วสนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ เข้าไปท้าทายกัน…ชม “ขบวนพาเหรด” จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดักส์ เป็นต้น…อิสระที่ได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นอีกมากมายค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ HILTON NARITA HOTEL

วันที่ห้าของการเดินทาง 17 เม.ย. 51               นาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า                    รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(ตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
เดินทางสู่ “นาริตะซัน” วัดที่ดังที่สุดในแถบชิบะ … กราบนมัสการขอพรพระ พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง … จากนั้น  เดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก…. อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
อิสระให้  เลือกช้อปปิ้งต่ออย่างจุใจ…สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
18.45 น.  เดินทางจาก นาริตะ 23.50 น.       ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s