ต้อลม สาเหตุของต้อเนื้อ

Spersallerg® เป็นยาหยอดตาที่มีส่วนประกอบของยาแก้แพ้ (antihistamine) คือ antazoline 0.05% และยาหดหลอดเลือด (vasoconstrictor) คือ tetrahydrozoline 0.04% มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเยื่อบุตาขาวอักเสบจากการแพ้ (allergic conjunctivitis) ตาแดง ที่มีอาการคัน เยื่อบุตาอักเสบ แดง และบรรเทาอาการอักเสบของต้อลม (pinguecula)1 โดยยาหดหลอดเลือดนั้นจะช่วยทำให้ตาหายแดงจากการที่ยามีฤทธิ์หดห ลอดเลือด2

ส่วน Genteal® เป็นยาหยอดตาประเภทน้ำตาเทียมที่ประกอบไปด้วย hydroxypropylmethylcellulose 0.3% มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการระคายเคืองของดวงตา เมื่อสัมผัสกับลมหรือแสงแดด หรือใช้สำหรับบรรเทาอาการตาแห้ง3

               การผ่าตัดลอกต้อนั้นไม่สามารถรักษาต้อลมหรือต้อเนื้อให้หายขาดได้ ผู้ป่วยยังสามารถกลับเป็นซ้ำได้อีกและรักษาได้ยากกว่าครั้งแรก ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องรักษาด้วยยาหยอดตาเช่น Spersallerg® ต่อ  แต่ไม่ควรใช้ยSpersallerg® ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจเกิดอันตรายต่อลูกตาได้จากผลของยาหดหลอดเลือดในตำรับที ่ส่งผลให้หลอดเลือดที่มาเลี้ยงลูกตาตีบ เลือดมาเลี้ยงไม่พอ จนทำให้เยื่อบุตาไม่แข็งแรง และถ้ามีการใช้ยานี้มากๆ อาจทำให้ม่านตาขยาย และอาจกระตุ้นให้เกิดต้อหินชนิดเฉียบพลันได้ คนที่เป็นต้อหินจึงห้ามใช้ยานี้2      

              ส่วนการใช้ยา Genteal® แทนยา Spersallerg® ภายหลังลอกต้อเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงผลของยาหดหลอดเลือดในตำรับ ยา Spersallerg® สามารถทำได้หลังจากใช้ยา Spersallerg® ไปจนไม่มีอาการตาอักเสบหรือแดงแล้ว เนื่องจากยา  Genteal® จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตา บรรเทาอาการระคายเคือง แสบตาจากต้อลมหรือต้อเนื้อได้2

 

เอกสารอ้างอิง

1. Spersallerg® eye drops [homepage on the Internet]. place unknown: CMPMedica; date unknown [date unknown; cited 2005 Mar 22]. Available from: http://www.mimsonline.com/mimsonline/drugdetails.aspx?id=796 &dcname=Th&SearchType=Brand

2.เฉลิมศรี ภุมมางกูร. ยาตา. ใน: ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี, บรรณาธิการ. การใช้ยาในโรคของตา หู คอ จมูก และปาก.  กรุงเทพ: ยูนิตี้พับลิเคชั่น; 2530. หน้า 48-54. 3.Genteal® eye drops [homepage on the Internet]. place unknown: CMPMedica; date unknown [date unknown; cited 2005 Mar 22]. Available from: http://www.mimsonline.com/mimsonline/drugdetails.aspx?id=344 2&dcname=Th&SearchType=Brand

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s