การมุงหลังคา อาคารขนาดใหญ่ด้วย Metal Sheet V.1

Method Statement Installation Metal Sheet Roofing

1. การเตรียมการ

1.1.เตรียมหาพื้นที่สำหรับจอดเครนและเช็คน้ำหนักแผ่น Metal Sheet ต่อแผ่น เพื่อหาสลิงผ้าสำหรับยก

1.2
Stock Roofing Sheet บนโครงหลังคาเหล็ก เริ่มกองจาก Line 7Ba – 7 (G-H) โดยยกกองละ 5 แผ่น

และ วางระยะห่างกองละ 2.5 – 3 m.

1.3
แผ่น Metal Sheet ที่น้ำขึ้นบนหลังคา ควรมีการยึดติดกับ Frame Steel

2. การทำงาน

2.1
ตรวจสอบการยกแผ่น Metal Sheet ต้องมี Frame Steel ยึดติดหุ้มแผ่นหลังคา

2.2
ตรวจสอบการวาง Wire mesh รองพื้นว่าปูตรงแนว และระยะทาบ ถูกต้องตาม Spec หรือไม่

ระยะทางระหว่าง Wire mesh 2 ช่องของ Mire mesh

2.3
ตรวจสอบการวางแผ่น Foil รองพื้น และตามด้วย Insulation foil 50 mm. อีก ควรให้แผ่น foil เรียบ

ระยะทาบแผ่น Foil ~ 10 cm. ส่วน Insulation ให้วางชนกับแนวเดิม

2.4
ตรวจสอบการยึดติด Screw และ Nut ควรให้มียางกันน้ำ และ ยึดให้แน่น

2.5
ตรวจสอบ Flashing ขึ้นหลังคา และ Flashing จุดต่าง ๆ ควรมีการยึดติดแน่นหนา และมียางกันน้ำ

รองรับ Nut

2.6
ตรวจสอบการรับน้ำของหลังคา Metal Sheet ต้องไม่มีการรั่ว

2.7
กำหนดให้เดินข้ามแผ่น Skylight บนหลังคา ( ในกรณีที่มี )

3.ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ปูตะแกรง Wire mesh ขนาด 1″ * 1″ ตลอดพื้นที่ ที่จะมุงหลังคายึดด้วย Screw โดยยึดตะแกรงติดไว้กับแปและดึง

ตะแกรงให้ตึงมากที่สุด

2. ติด Bolt Support Connecter เพื่อเป็นตัวยึดแผ่น Aluminium Foil และขาตั้ง ( Roof Connecter )

3. ปูแผ่น Aluminium foil โดยดึงแผ่นให้ตึงมากที่สุดและยึดแผ่นไว้กับ Bolt Support Connecter ระวังอย่าทำให้แผ่นย่น

ขณะปูแผ่นให้วางแนบกับตะแกรงแล้วใช้ไม้แผ่นเรียบยาวประมาณ 30-50 ซม.รีดเบาๆบนแผ่น Foil ตลอดช่วงที่จะยึดแผ่น แล้วจึง

ยึดไว้กับ Support ( ดังรูป )

4.ปูแผ่น Micro Fiber ทับบนแผ่น foil พยายามวางแผ่นให้เรียบ

5.วาง Roof Connecter ตามตำแหน่งของ Bolt Support Connecter

6.ทำการปูแผ่น Metal Roofing Sheet

ข้อควรระวัง

1.การขึ้นแผ่นและ Stock แผ่นให้ระวังเรื่องการยกและวางแผ่นซึ่งอาจทำให้แผ่นเสียหายได้

2.การเดินบนแผ่นให้เดินเหยียบบนลอนล่างไม่ควรเหยียบลอนบนเพราะจะทำให้แผ่นยุบและเสียหาย

3.ในส่วนรอยต่อแผ่นที่ทำไม่ต่อเนื่องหรือเว้นช่วงไว้ให้หาวัสดุมาคลุมไว้ก่อนเสมอเพื่อป้องกันน้ำฝนที่จะไหลหรือ

ซึมเข้าไปทำความเสียหายต่อ Insulation และแผ่น Foil

4.ไม่ควรวาง Stock แผ่นไว้เฉยๆควรหาวัสดุผูกหรือรัดไว้หลังจากหยุดทำงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s