Tips การควบคุมงานสถาปัตยกรรม

http://mybuilt.blogspot.com/

1 ตีLine

1.1 ในการตีlineต้องใช้แบบที่เป็นShop Drawingที่ได้รับapproveจากconsultก่อน

1.2 ก่อนตีlineต้องตรวจสอบวัสดุและสรุปวัสดุที่จะใช่ก่อสร้างให้สอดคล้องกับlineเช่น

-ขนาดของอิฐ

-ขนาดวงกบไม้

-ขนาดเฟรมอลูมิเนียม

1.3 การตีlineต้องอ้างจาก Base line ของงานโครงสร้าง

1.4 ต้องตรวจสอบช่องเปิดและระยะขอบตึกทั้งหมด ก่อนตี line

1.5 line ของเส้นระดับ +1.00 m. FFL (floor finish level) ควรตรวจสอบระดับพื้นโครงสร้างก่อนแล้วAdjustใหม่ จะช่วยประหยัดค่างาน Topping หรือลดค่าสกัดพื้น

2 งานระบบติดตั้งท่อใหญ่+inspection

2.1 ต้องระวังตำแหน่งของท่องานระบบ ถ้าหลุดจากlineไม่ควรก่อ เพื่อลดค่าเสียหายจากการทุบรื้อ

2.2 ก่อนการก่อต้องผ่านการ Inspection ของ Consul tงานระบบก่อน

3 งานก่ออิฐ

3.1 ต้องตรวจเช็คขนาดอิฐก่อนก่อเนื่องจากถ้าอิบเล็กกว่าจะทำให้สิ้นเปลืองปูนฉาบ

3.2 ก่อนก่ออิฐต้องตรวจสอบดิ่ง line

4 งานติดตั้งวงกบ

4.1 ต้องศึกาชนิดของไม้ที่จะทำวงกบว่าเหมาะกับงานแบบไหน งานเกรดไหน

4.2 ชนิดของไม้ที่ทำวงกบมีผลกับงานสี

4.3 ตำหนิต่างๆของไม้เช่นตามด เสี้ยน มอด มีผลกับงานสี โดยเฉพาะไม่เหมาะกับแต่งสีธรรมชาติ

5 งานเทเสาเอ็นทับหลัง

5.1 ต้องระวังเรื่องขนาด รูปร่าง ระดับ

5.2 ต้องระวังการเข้าแบบ และการเทแบบต้องไม่บวมแตก

5.3 อัตราส่วนผสมของปูนต้องถูกต้องตามสัดส่วน

6 งานหล่อเคาน์เตอร์

6.1 ขนาด รูปร่าง ระดับ ต้องได้ตามแบบ โดยเฉพาะช่องเปิด

6.2 ท้องเคาน์เตอร์ต้องใช้ไม้แบบที่เรียบสภาพดี เพื่อประหยัดค่าแต่งปูนท้องเคาน์เตอร์

7 งานติดตั้งราวระเบียง

7.1 ขนาด รูปแบบ ระดับ ต้องได้ตามแบบ

8 งานระบบติดตั้งท่อเล็ก+inspection

8.1 บล็อกสวิทย์ต้องได้ตำแหน่งและเสมอผิวฉาบ

8.2 ตำแหน่ง Out Letต้องได้ระดับและตำแหน่ง

9 งานเซี้ยมและติดตาข่าย

9.1ต้องระวังเรื่องดิ่ง โดยเฉพาะช่องอลูมิเนียม เซี้ยมต้องได้ขนาด

10 งานฉาบ

10.1 ผิวฉาบต้องเรียบได้ระนาบ ไม่มีเม็ดทราย

10.2 ผนังฉาบต้องได้ฉากได้มุม

10.3 บริเวณระดับฝ้าและบัวต้องระวังเรื่องระนาบฉาบ

11 งานเทTopping

11.1 ต้องตรวจสอบระดับก่อนเทและหลังเท

11.2 ต้องตรวจเช็คผิวหลังเทเสร็จ

12 งานติดตั้งบานประตูและอุปกรณ์Lock set

12.1 เช็คตำแหน่งบานพับ ตาแมว ตำแหน่งLock set

12.2 เช็คระยะช่องวงกบต้องได้ก่อนติดบาน

12.3 ต้องระวังเรื่องระดับตีนบาน

12.4 บานมีลายไม้แนวขวางต้องระวังว่าจะติดลายขวางหรือลายหงาย

13 งานกระเบื้องผนังห้องน้ำ

13.1 มุมห้องจะต้องได้ฉากได้ดิ่ง

13.2 การเข้า45หรือปากกบจะต้องได้ดิ่งและร่องจะต้องเท่ากัน

13.3 มุมและร่องของกาะเบื้องจะต้องเท่ากันโดยใช้SPACER

13.4 รอยต่อกระเบื้องต้องไม่กระเดิด ต้องให้ความสำคัญกับการคัดแยกกระเบื้องก่อนรับและนำไปใช้งาน

13.5 การตัดกระเบื้องบริเวณที่เป็นช่องอุปกรณ์งานระบบจะต้องได้ขนาดและเรียบร้อย

13.6 การจบกระเบื้องแผ่นสุดท้ายกับฝ้าต้องเช็คระดับให้ดี

13.7 ก่อนปูกระเบื้องต้องเช็คเรื่องSlopeก่อนทุกครั้ง

13.8 ตรวจline และขนาดของห้องให้ตรงกับแบบก่อสร้าง

13.9 เช็คดิ่งวงกบและขนาดข่องเปิดให้ได้ก่อนปุกระเบื้อง

13.10 เช็คตำแหน่งFDและชักโครก

14 งานกระเบื้องพื้นห้องน้ำ

14.1 ตรวจเช็คเรื่องSlopeก่อนปู

14.2 ตรวจตำแหน่งFD,ตำปหน่งชักโครก

14.3 ร่องกระเบื้องต้องเท่ากัน

15 งานปูหินเคาน์เคอร์

15.1 ระวังเรื่องSlope

15.2 ตรวจสอบคุณภาพหิน ถ้าไม่ได้คุณภาพต้องแจ้งเจ้าของงานหาข้อสรุปก่อนปู

15.3 ระวังเรื่องคุณสมบัติหิน มีผลต่อน้ำยาทำความสะอาดและงานแก้ไข

16 งานกระเบื้องห้องครัว

16.1 เน้นเรื่องระดับเนื่องจากจะจบกับไม้ลามิเนต

16.2 ระวังเรื่องการProtectionพื้นหลังปู

17 งานฉาบแต่งฝ้าระเบียง,บัวหยดน้ำ

17.1ผิวฉาบต้องเรียบ ได้ระดับ ได้ระนาบ

18 งานกระเบื้องระเบียง

18.1 ต้องระวังเรื่องSlope

18.2 ระดับและตำแหน่งFD

19 งานระบบเหนือฝ้า+inspection

19.1 งานระบบเหนือฝ้าต้องได้รับการInspectionจากconsultงานระบบก่อนดำเนินการส่วนอื่น

20 งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม

20.1ช่องเปิดงานจับเซี๊ยมปูนต้องได้ขนาด ได้ดิ่ง ได้ระดับ

21 งานติดตั้งโครงฝ้า

21.1 ต้องตรวจสอบวัสดุ เช็คspectฝ้าก่อน

21.2 ศึกษาวิธีการติดตั้ง

21.3 ระดับฝ้าต้องได้ระดับเดียวกันทั้งหมด

21.4 เช็คตำแหน่งท่องานระบบที่กระทบกับโครงmainฝ้า

22 งานยิงแผ่นฝ้า

22.1 ก่อนติดตั้งแผ่นฝ้าต้องได้รับเอกสารการInspectionจากconsultงานระบบก่อน

งานฉาบฝ้า

22.2 ต้องเน้นการฉาบรอยต่อฝ้า

22.3 การเดินผ้าฉาบต้องต่อเนื่อง

22.4 ตรวจสอบจุดที่ฉาบบางแบหนา

22.5 ตรวจสอบคุณภาพปูนฉาบฝ้าและแผ่นฝ้าที่นำมาใช้

23 งานทาสีรองพื้นฝ้าและผนัง

23.1 เช็คผิวผนัง ฝ้า ผ่านการขัดที่เรียบร้อยก่อน

24 งานติดตั้งสุขภัณฑ์

24.1 เช็คตำแหน่ง ระดับ Out Let ,ระยะเกลียวก่อนติดตั้ง

24.2 สุขภัณฑ์ส่วนที่ถูกขโมยงานต้องติดตั้งภายหลัง

25 งานทาสีจริง

25.1 ต้องระวังสีรอยต่อฝ้ากับผนัง

25.2 การกลิ้งสีฝ้าต้องไปทางเดียวกัน

26 งานทาสีบานประตู วงกบ ซับวงกบ

26.1 กรณีเป็นสีธรรมชาติ บานต้องลงแป้งย้อมเสี้ยน

26.2 ต้องทาสีขอบบน ขอบล่างบานก่อนติดบาน

27 งานระบบติดตั้งSecond Fix

27.1 ต้องระวังไม่ให้เปื้อนสีฝ้า,ผนัง

27.2 ช่องเจาะDown light ต้องไม่ใหญ่กว่าขอบDown light

28 ตรวจDefect +เก็บงานแก้ไข

28.1 ระวังวิธีการทำงานก่อนหลัง

28.2 ระวังเรื่องค่าใช้จ่าย ต้องวางแผนและกำหนดเวลาจบ

28.3 เก็บงานส่วนหนึ่งต้องไม่ลามงานส่วนอื่น

29 งานเก็บรายละเอียดสีจริงเที่ยวสุดท้าย

29.1 ต้องระวังสีรอยต่อฝ้ากับผนัง

29.2 การกลิ้งสีฝ้าต้องไปทางเดียวกัน

30 ตรวจDefect Consult+เก็บงานแก้ไข

30.1 ระวังวิธีการทำงานก่อนหลัง

30.2 ระวังเรื่องค่าใช้จ่าย ต้องวางแผนและกำหนดเวลาจบ

30.3 เก็บงานส่วนหนึ่งต้องไม่ลามงานส่วนอื่น

31 งานติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต

31.1 ตรวจเช็คระดับconsultเซนต์รับการตรวจสอบ

31.2 ตรวจเช็คความชื้นมีการเซนต์ตรวจสอบร่วมกันก่อนปู

31.3 หลังจากปูพื้นไม้แล้วเสร็จให้ระวังการตรวจรับของconsult ทางCoctractorต้องร่วมตรวจDefect ตำหนิของไม้

ให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานอย่างละเอียดร่วมกับconsultก่อนรับพื้นที่คืน

32 งานตกแต่งภายใดย Furniture contractor

32.1 หลังจากงานตกแต่งภายในแล้วเสร็จให้ระวังการตรวจรับของconsult ต้องร่วมตรวจDefect

ให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานอย่างละเอียดร่วมกับconsultก่อนรับพื้นที่คืน

33 Final inspection

33.1 ระวังวิธีการทำงานก่อนหลัง

33.2 ระวังเรื่องค่าใช้จ่าย ต้องวางแผนและกำหนดเวลาจบ

33.3 เก็บงานส่วนหนึ่งต้องไม่ลามงานส่วนอื่น

34 เก็บรายละเอียดสุดท้าย+Cleaning


35 ส่งมอบแก่โครงการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s